Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2020-01-24 10:30:41  Bogumiła Kurzydło

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Rada Naukowa IB PAN kadencji 2019-2022</strong></span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Przewodniczacy:</strong></span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Bogdan Zemanek&nbsp;</span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Zastępcy Przewodniczacego:</strong></span></p> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Elżbieta Cieślak</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Jan Holeksa</span></div> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Sekretarz:</strong></span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. &nbsp;Magdalena Szczepaniak</span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Dyrektor Instytutu:&nbsp;</strong></span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Lucyna Śliwa</span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Zastępca Dyrektora ds. Naukowych:</strong></span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Agnieszka Wacnik, prof. IB PAN&nbsp; &nbsp; &nbsp; </span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Przedstawiciele pracownik&oacute;w naukowych IB PAN:</strong></span></p> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Elżbieta Cieślak</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Adam Flakus</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Paweł Kapusta</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Beata Krzewicka</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Aldona Mueller-Bieniek, prof. IB PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Jolanta Piątek</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Marcin Piątek, prof. IB PAN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Beata Paszko</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Michał Ronikier, prof. IB PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Renata Stachowicz-Rybka, prof. IB PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Magdalena Szczepaniak</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Konrad Wołowski</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Elżbieta Worobiec</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Grzegorz Worobiec</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Magdalena Żywiec, prof. IB PAN</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Osoby spoza IB PAN</strong></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Adam Boratyński</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Jan Holeksa</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Henryk Klama</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Martin Kukwa</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Marlena Lembicz, prof. UAM</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Mirosław Makohonienko, prof. UAM</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Zbigniew Miszalski</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Piotr Mleczko</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Irena A. Pidek, prof. UMCS</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Ireneusz Ślesak</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Marta Wrzosek</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Bogdan Zemanek</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Przedstawiciele pracownik&oacute;w naukowych IB PAN ze stopniem naukowym doktora</strong></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr Beata Cykowska-Marzencka</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr Magdalena Owczarek-Kościelniak</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Przedstawiciel doktorant&oacute;w</strong></span></div> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">mgr Paweł Czachura</span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN</strong></span></p> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Stefan Malepszy, członek rzeczywisty PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Kazimierz Strzałka, członek korespondent PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Katarzyna Turnau, członek korespondent PAN</span></div> <div align="center"> <hr align="center" noshade="noshade" size="2" width="100%" /> </div> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Obsługa administracyjna i techniczna Rady</strong></span></p> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Irena Galiv</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">mgr inż. Wiktoria Maternowska</span></div> ' na '<p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Rada Naukowa IB PAN kadencji 2019-2022</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Przewodniczacy:</strong></span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Bogdan Zemanek&nbsp;</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Zastępcy Przewodniczacego:</strong></span></p> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Elżbieta Cieślak</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Jan Holeksa</span></div> <div> &nbsp;</div> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Sekretarz:</strong></span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. &nbsp;Magdalena Szczepaniak</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Dyrektor Instytutu:&nbsp;</strong></span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Lucyna Śliwa</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Zastępca Dyrektora ds. Naukowych:</strong></span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Agnieszka Wacnik, prof. IB PAN</span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">&nbsp; &nbsp; </span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Przedstawiciele pracownik&oacute;w naukowych IB PAN:</strong></span></p> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Elżbieta Cieślak</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Adam Flakus</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Paweł Kapusta</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Beata Krzewicka</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Aldona Mueller-Bieniek, prof. IB PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Jolanta Piątek</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Marcin Piątek, prof. IB PAN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Beata Paszko</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Michał Ronikier, prof. IB PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Renata Stachowicz-Rybka, prof. IB PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Magdalena Szczepaniak</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Konrad Wołowski</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Elżbieta Worobiec</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Grzegorz Worobiec</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Magdalena Żywiec, prof. IB PAN</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Osoby spoza IB PAN</strong></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Adam Boratyński</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Jan Holeksa</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Henryk Klama</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Martin Kukwa</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Marlena Lembicz, prof. UAM</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Mirosław Makohonienko, prof. UAM</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Zbigniew Miszalski</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Piotr Mleczko</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Irena A. Pidek, prof. UMCS</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Ireneusz Ślesak</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Marta Wrzosek</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Bogdan Zemanek</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Przedstawiciele pracownik&oacute;w naukowych IB PAN ze stopniem naukowym doktora</strong></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr Beata Cykowska-Marzencka</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr Magdalena Owczarek-Kościelniak</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Przedstawiciel doktorant&oacute;w</strong></span></div> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">mgr Paweł Czachura</span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN</strong></span></p> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Stefan Malepszy, członek rzeczywisty PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Kazimierz Strzałka, członek korespondent PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Katarzyna Turnau, członek korespondent PAN</span></div> <div align="center"> <hr align="center" noshade="noshade" size="2" width="100%" /> </div> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Obsługa administracyjna i techniczna Rady</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Irena Galiv</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">mgr inż. Wiktoria Maternowska</span></div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Rada Naukowa IB PAN kadencji 2019-2022

Przewodniczacy:

prof. dr hab. Bogdan Zemanek 

Zastępcy Przewodniczacego:

dr hab. Elżbieta Cieślak
prof. dr hab. Jan Holeksa

Sekretarz:

dr hab.  Magdalena Szczepaniak

Dyrektor Instytutu: 

prof. dr hab. Lucyna Śliwa

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych:

dr hab. Agnieszka Wacnik, prof. IB PAN     

Przedstawiciele pracowników naukowych IB PAN:

dr hab. Elżbieta Cieślak
dr hab. Adam Flakus
dr hab. Paweł Kapusta
dr hab. Beata Krzewicka
dr hab. Aldona Mueller-Bieniek, prof. IB PAN
dr hab. Jolanta Piątek
dr hab. Marcin Piątek, prof. IB PAN         
dr hab. Beata Paszko
dr hab. Michał Ronikier, prof. IB PAN
dr hab. Renata Stachowicz-Rybka, prof. IB PAN
dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska
dr hab. Magdalena Szczepaniak
prof. dr hab. Konrad Wołowski
dr hab. Elżbieta Worobiec
dr hab. Grzegorz Worobiec
dr hab. Magdalena Żywiec, prof. IB PAN
 
Osoby spoza IB PAN
 
prof. dr hab. Adam Boratyński
prof. dr hab. Jan Holeksa
prof. dr hab. Henryk Klama
prof. dr hab. Martin Kukwa
dr hab. Marlena Lembicz, prof. UAM
dr hab. Mirosław Makohonienko, prof. UAM
prof. dr hab. Zbigniew Miszalski
dr hab. Piotr Mleczko
dr hab. Irena A. Pidek, prof. UMCS
prof. dr hab. Ireneusz Ślesak
dr hab. Marta Wrzosek
prof. dr hab. Bogdan Zemanek
 
Przedstawiciele pracowników naukowych IB PAN ze stopniem naukowym doktora
 
dr Beata Cykowska-Marzencka
dr Magdalena Owczarek-Kościelniak
 
Przedstawiciel doktorantów

mgr Paweł Czachura

Członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

prof. dr hab. Stefan Malepszy, członek rzeczywisty PAN
prof. dr hab. Kazimierz Strzałka, członek korespondent PAN
prof. dr hab. Katarzyna Turnau, członek korespondent PAN

Obsługa administracyjna i techniczna Rady

Irena Galiv
mgr inż. Wiktoria Maternowska

Rada Naukowa IB PAN kadencji 2019-2022

 

Przewodniczacy:

prof. dr hab. Bogdan Zemanek 

 

Zastępcy Przewodniczacego:

dr hab. Elżbieta Cieślak
prof. dr hab. Jan Holeksa
 

Sekretarz:

dr hab.  Magdalena Szczepaniak

 

Dyrektor Instytutu: 

prof. dr hab. Lucyna Śliwa

 

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych:

dr hab. Agnieszka Wacnik, prof. IB PAN

   

Przedstawiciele pracowników naukowych IB PAN:

dr hab. Elżbieta Cieślak
dr hab. Adam Flakus
dr hab. Paweł Kapusta
dr hab. Beata Krzewicka
dr hab. Aldona Mueller-Bieniek, prof. IB PAN
dr hab. Jolanta Piątek
dr hab. Marcin Piątek, prof. IB PAN         
dr hab. Beata Paszko
dr hab. Michał Ronikier, prof. IB PAN
dr hab. Renata Stachowicz-Rybka, prof. IB PAN
dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska
dr hab. Magdalena Szczepaniak
prof. dr hab. Konrad Wołowski
dr hab. Elżbieta Worobiec
dr hab. Grzegorz Worobiec
dr hab. Magdalena Żywiec, prof. IB PAN
 
Osoby spoza IB PAN
 
prof. dr hab. Adam Boratyński
prof. dr hab. Jan Holeksa
prof. dr hab. Henryk Klama
prof. dr hab. Martin Kukwa
dr hab. Marlena Lembicz, prof. UAM
dr hab. Mirosław Makohonienko, prof. UAM
prof. dr hab. Zbigniew Miszalski
dr hab. Piotr Mleczko
dr hab. Irena A. Pidek, prof. UMCS
prof. dr hab. Ireneusz Ślesak
dr hab. Marta Wrzosek
prof. dr hab. Bogdan Zemanek
 
Przedstawiciele pracowników naukowych IB PAN ze stopniem naukowym doktora
 
dr Beata Cykowska-Marzencka
dr Magdalena Owczarek-Kościelniak
 
Przedstawiciel doktorantów

mgr Paweł Czachura

Członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

prof. dr hab. Stefan Malepszy, członek rzeczywisty PAN
prof. dr hab. Kazimierz Strzałka, członek korespondent PAN
prof. dr hab. Katarzyna Turnau, członek korespondent PAN

Obsługa administracyjna i techniczna Rady

 

Irena Galiv
mgr inż. Wiktoria Maternowska
2020-01-24 10:32:17  Bogumiła Kurzydło

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Rada Naukowa IB PAN kadencji 2019-2022</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Przewodniczacy:</strong></span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Bogdan Zemanek&nbsp;</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Zastępcy Przewodniczacego:</strong></span></p> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Elżbieta Cieślak</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Jan Holeksa</span></div> <div> &nbsp;</div> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Sekretarz:</strong></span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. &nbsp;Magdalena Szczepaniak</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Dyrektor Instytutu:&nbsp;</strong></span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Lucyna Śliwa</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Zastępca Dyrektora ds. Naukowych:</strong></span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Agnieszka Wacnik, prof. IB PAN</span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">&nbsp; &nbsp; </span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Przedstawiciele pracownik&oacute;w naukowych IB PAN:</strong></span></p> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Elżbieta Cieślak</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Adam Flakus</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Paweł Kapusta</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Beata Krzewicka</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Aldona Mueller-Bieniek, prof. IB PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Jolanta Piątek</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Marcin Piątek, prof. IB PAN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Beata Paszko</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Michał Ronikier, prof. IB PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Renata Stachowicz-Rybka, prof. IB PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Magdalena Szczepaniak</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Konrad Wołowski</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Elżbieta Worobiec</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Grzegorz Worobiec</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Magdalena Żywiec, prof. IB PAN</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Osoby spoza IB PAN</strong></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Adam Boratyński</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Jan Holeksa</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Henryk Klama</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Martin Kukwa</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Marlena Lembicz, prof. UAM</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Mirosław Makohonienko, prof. UAM</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Zbigniew Miszalski</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Piotr Mleczko</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Irena A. Pidek, prof. UMCS</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Ireneusz Ślesak</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Marta Wrzosek</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Bogdan Zemanek</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Przedstawiciele pracownik&oacute;w naukowych IB PAN ze stopniem naukowym doktora</strong></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr Beata Cykowska-Marzencka</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr Magdalena Owczarek-Kościelniak</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Przedstawiciel doktorant&oacute;w</strong></span></div> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">mgr Paweł Czachura</span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN</strong></span></p> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Stefan Malepszy, członek rzeczywisty PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Kazimierz Strzałka, członek korespondent PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Katarzyna Turnau, członek korespondent PAN</span></div> <div align="center"> <hr align="center" noshade="noshade" size="2" width="100%" /> </div> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Obsługa administracyjna i techniczna Rady</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Irena Galiv</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">mgr inż. Wiktoria Maternowska</span></div> ' na '<p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Rada Naukowa IB PAN kadencji 2019-2022</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Przewodniczacy:</strong></span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Bogdan Zemanek&nbsp;</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Zastępcy Przewodniczacego:</strong></span></p> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Elżbieta Cieślak</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Jan Holeksa</span></div> <div> &nbsp;</div> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Sekretarz:</strong></span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. &nbsp;Magdalena Szczepaniak</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Dyrektor Instytutu:&nbsp;</strong></span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Lucyna Śliwa</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Zastępca Dyrektora ds. Naukowych:</strong></span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Agnieszka Wacnik, prof. IB PAN</span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">&nbsp; &nbsp; </span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Przedstawiciele pracownik&oacute;w naukowych IB PAN:</strong></span></p> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Elżbieta Cieślak</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Adam Flakus</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Paweł Kapusta</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Beata Krzewicka</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Aldona Mueller-Bieniek, prof. IB PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Jolanta Piątek</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Marcin Piątek, prof. IB PAN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Beata Paszko</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Michał Ronikier, prof. IB PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Renata Stachowicz-Rybka, prof. IB PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Magdalena Szczepaniak</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Konrad Wołowski</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Elżbieta Worobiec</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Grzegorz Worobiec</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Magdalena Żywiec, prof. IB PAN</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Osoby spoza IB PAN</strong></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Adam Boratyński</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Jan Holeksa</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Henryk Klama</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Martin Kukwa</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Marlena Lembicz, prof. UAM</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Mirosław Makohonienko, prof. UAM</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Zbigniew Miszalski</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Piotr Mleczko</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Irena A. Pidek, prof. UMCS</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Ireneusz Ślesak</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Marta Wrzosek</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Bogdan Zemanek</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Przedstawiciele pracownik&oacute;w naukowych IB PAN ze stopniem naukowym doktora</strong></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr Beata Cykowska-Marzencka</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr Magdalena Owczarek-Kościelniak</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Przedstawiciel doktorant&oacute;w</strong></span></div> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">mgr Paweł Czachura</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Stefan Malepszy, członek rzeczywisty PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Kazimierz Strzałka, członek korespondent PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Katarzyna Turnau, członek korespondent PAN</span></div> <div> &nbsp;</div> <div align="center"> <hr align="center" noshade="noshade" size="2" width="100%" /> </div> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Obsługa administracyjna i techniczna Rady</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Irena Galiv</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">mgr inż. Wiktoria Maternowska</span></div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Rada Naukowa IB PAN kadencji 2019-2022

 

Przewodniczacy:

prof. dr hab. Bogdan Zemanek 

 

Zastępcy Przewodniczacego:

dr hab. Elżbieta Cieślak
prof. dr hab. Jan Holeksa
 

Sekretarz:

dr hab.  Magdalena Szczepaniak

 

Dyrektor Instytutu: 

prof. dr hab. Lucyna Śliwa

 

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych:

dr hab. Agnieszka Wacnik, prof. IB PAN

   

Przedstawiciele pracowników naukowych IB PAN:

dr hab. Elżbieta Cieślak
dr hab. Adam Flakus
dr hab. Paweł Kapusta
dr hab. Beata Krzewicka
dr hab. Aldona Mueller-Bieniek, prof. IB PAN
dr hab. Jolanta Piątek
dr hab. Marcin Piątek, prof. IB PAN         
dr hab. Beata Paszko
dr hab. Michał Ronikier, prof. IB PAN
dr hab. Renata Stachowicz-Rybka, prof. IB PAN
dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska
dr hab. Magdalena Szczepaniak
prof. dr hab. Konrad Wołowski
dr hab. Elżbieta Worobiec
dr hab. Grzegorz Worobiec
dr hab. Magdalena Żywiec, prof. IB PAN
 
Osoby spoza IB PAN
 
prof. dr hab. Adam Boratyński
prof. dr hab. Jan Holeksa
prof. dr hab. Henryk Klama
prof. dr hab. Martin Kukwa
dr hab. Marlena Lembicz, prof. UAM
dr hab. Mirosław Makohonienko, prof. UAM
prof. dr hab. Zbigniew Miszalski
dr hab. Piotr Mleczko
dr hab. Irena A. Pidek, prof. UMCS
prof. dr hab. Ireneusz Ślesak
dr hab. Marta Wrzosek
prof. dr hab. Bogdan Zemanek
 
Przedstawiciele pracowników naukowych IB PAN ze stopniem naukowym doktora
 
dr Beata Cykowska-Marzencka
dr Magdalena Owczarek-Kościelniak
 
Przedstawiciel doktorantów

mgr Paweł Czachura

Członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

prof. dr hab. Stefan Malepszy, członek rzeczywisty PAN
prof. dr hab. Kazimierz Strzałka, członek korespondent PAN
prof. dr hab. Katarzyna Turnau, członek korespondent PAN

Obsługa administracyjna i techniczna Rady

 

Irena Galiv
mgr inż. Wiktoria Maternowska

Rada Naukowa IB PAN kadencji 2019-2022

 

Przewodniczacy:

prof. dr hab. Bogdan Zemanek 

 

Zastępcy Przewodniczacego:

dr hab. Elżbieta Cieślak
prof. dr hab. Jan Holeksa
 

Sekretarz:

dr hab.  Magdalena Szczepaniak

 

Dyrektor Instytutu: 

prof. dr hab. Lucyna Śliwa

 

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych:

dr hab. Agnieszka Wacnik, prof. IB PAN

   

Przedstawiciele pracowników naukowych IB PAN:

dr hab. Elżbieta Cieślak
dr hab. Adam Flakus
dr hab. Paweł Kapusta
dr hab. Beata Krzewicka
dr hab. Aldona Mueller-Bieniek, prof. IB PAN
dr hab. Jolanta Piątek
dr hab. Marcin Piątek, prof. IB PAN         
dr hab. Beata Paszko
dr hab. Michał Ronikier, prof. IB PAN
dr hab. Renata Stachowicz-Rybka, prof. IB PAN
dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska
dr hab. Magdalena Szczepaniak
prof. dr hab. Konrad Wołowski
dr hab. Elżbieta Worobiec
dr hab. Grzegorz Worobiec
dr hab. Magdalena Żywiec, prof. IB PAN
 
Osoby spoza IB PAN
 
prof. dr hab. Adam Boratyński
prof. dr hab. Jan Holeksa
prof. dr hab. Henryk Klama
prof. dr hab. Martin Kukwa
dr hab. Marlena Lembicz, prof. UAM
dr hab. Mirosław Makohonienko, prof. UAM
prof. dr hab. Zbigniew Miszalski
dr hab. Piotr Mleczko
dr hab. Irena A. Pidek, prof. UMCS
prof. dr hab. Ireneusz Ślesak
dr hab. Marta Wrzosek
prof. dr hab. Bogdan Zemanek
 
Przedstawiciele pracowników naukowych IB PAN ze stopniem naukowym doktora
 
dr Beata Cykowska-Marzencka
dr Magdalena Owczarek-Kościelniak
 
 
Przedstawiciel doktorantów

mgr Paweł Czachura

 

Członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

 

prof. dr hab. Stefan Malepszy, członek rzeczywisty PAN
prof. dr hab. Kazimierz Strzałka, członek korespondent PAN
prof. dr hab. Katarzyna Turnau, członek korespondent PAN
 

Obsługa administracyjna i techniczna Rady

 

Irena Galiv
mgr inż. Wiktoria Maternowska
2020-01-24 10:33:39  Bogumiła Kurzydło

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Rada Naukowa IB PAN kadencji 2019-2022</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Przewodniczacy:</strong></span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Bogdan Zemanek&nbsp;</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Zastępcy Przewodniczacego:</strong></span></p> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Elżbieta Cieślak</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Jan Holeksa</span></div> <div> &nbsp;</div> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Sekretarz:</strong></span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. &nbsp;Magdalena Szczepaniak</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Dyrektor Instytutu:&nbsp;</strong></span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Lucyna Śliwa</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Zastępca Dyrektora ds. Naukowych:</strong></span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Agnieszka Wacnik, prof. IB PAN</span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">&nbsp; &nbsp; </span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Przedstawiciele pracownik&oacute;w naukowych IB PAN:</strong></span></p> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Elżbieta Cieślak</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Adam Flakus</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Paweł Kapusta</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Beata Krzewicka</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Aldona Mueller-Bieniek, prof. IB PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Jolanta Piątek</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Marcin Piątek, prof. IB PAN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Beata Paszko</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Michał Ronikier, prof. IB PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Renata Stachowicz-Rybka, prof. IB PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Magdalena Szczepaniak</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Konrad Wołowski</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Elżbieta Worobiec</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Grzegorz Worobiec</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Magdalena Żywiec, prof. IB PAN</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Osoby spoza IB PAN</strong></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Adam Boratyński</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Jan Holeksa</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Henryk Klama</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Martin Kukwa</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Marlena Lembicz, prof. UAM</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Mirosław Makohonienko, prof. UAM</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Zbigniew Miszalski</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Piotr Mleczko</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Irena A. Pidek, prof. UMCS</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Ireneusz Ślesak</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Marta Wrzosek</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Bogdan Zemanek</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Przedstawiciele pracownik&oacute;w naukowych IB PAN ze stopniem naukowym doktora</strong></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr Beata Cykowska-Marzencka</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr Magdalena Owczarek-Kościelniak</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Przedstawiciel doktorant&oacute;w</strong></span></div> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">mgr Paweł Czachura</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Stefan Malepszy, członek rzeczywisty PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Kazimierz Strzałka, członek korespondent PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Katarzyna Turnau, członek korespondent PAN</span></div> <div> &nbsp;</div> <div align="center"> <hr align="center" noshade="noshade" size="2" width="100%" /> </div> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Obsługa administracyjna i techniczna Rady</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Irena Galiv</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">mgr inż. Wiktoria Maternowska</span></div> ' na '<p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Rada Naukowa IB PAN kadencji 2019-2022</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Przewodniczacy:</strong></span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Bogdan Zemanek&nbsp;</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Zastępcy Przewodniczacego:</strong></span></p> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Elżbieta Cieślak</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Jan Holeksa</span></div> <div> &nbsp;</div> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Sekretarz:</strong></span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. &nbsp;Magdalena Szczepaniak</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Dyrektor Instytutu:&nbsp;</strong></span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Lucyna Śliwa</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Zastępca Dyrektora ds. Naukowych:</strong></span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Agnieszka Wacnik, prof. IB PAN</span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">&nbsp; &nbsp; </span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Przedstawiciele pracownik&oacute;w naukowych IB PAN:</strong></span></p> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Elżbieta Cieślak</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Adam Flakus</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Paweł Kapusta</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Beata Krzewicka</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Aldona Mueller-Bieniek, prof. IB PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Jolanta Piątek</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Marcin Piątek, prof. IB PAN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Beata Paszko</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Michał Ronikier, prof. IB PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Renata Stachowicz-Rybka, prof. IB PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Magdalena Szczepaniak</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Konrad Wołowski</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Elżbieta Worobiec</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Grzegorz Worobiec</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Magdalena Żywiec, prof. IB PAN</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Osoby spoza IB PAN</strong></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Adam Boratyński</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Jan Holeksa</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Henryk Klama</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Martin Kukwa</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Marlena Lembicz, prof. UAM</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Mirosław Makohonienko, prof. UAM</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Zbigniew Miszalski</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Piotr Mleczko</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Irena A. Pidek, prof. UMCS</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Ireneusz Ślesak</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Marta Wrzosek</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Bogdan Zemanek</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Przedstawiciele pracownik&oacute;w naukowych IB PAN ze stopniem naukowym doktora</strong></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr Beata Cykowska-Marzencka</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr Magdalena Owczarek-Kościelniak</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Przedstawiciel doktorant&oacute;w</strong></span></div> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">mgr Paweł Czachura</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Stefan Malepszy, członek rzeczywisty PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Kazimierz Strzałka, członek korespondent PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Katarzyna Turnau, członek korespondent PAN</span></div> <div> &nbsp;</div> <div align="center"> <hr align="center" noshade="noshade" size="2" width="100%" /> </div> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Obsługa administracyjna i techniczna Rady</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Irena Galiv</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">mgr inż. Wiktoria Maternowska</span></div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Rada Naukowa IB PAN kadencji 2019-2022

 

Przewodniczacy:

prof. dr hab. Bogdan Zemanek 

 

Zastępcy Przewodniczacego:

dr hab. Elżbieta Cieślak
prof. dr hab. Jan Holeksa
 

Sekretarz:

dr hab.  Magdalena Szczepaniak

 

Dyrektor Instytutu: 

prof. dr hab. Lucyna Śliwa

 

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych:

dr hab. Agnieszka Wacnik, prof. IB PAN

   

Przedstawiciele pracowników naukowych IB PAN:

dr hab. Elżbieta Cieślak
dr hab. Adam Flakus
dr hab. Paweł Kapusta
dr hab. Beata Krzewicka
dr hab. Aldona Mueller-Bieniek, prof. IB PAN
dr hab. Jolanta Piątek
dr hab. Marcin Piątek, prof. IB PAN         
dr hab. Beata Paszko
dr hab. Michał Ronikier, prof. IB PAN
dr hab. Renata Stachowicz-Rybka, prof. IB PAN
dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska
dr hab. Magdalena Szczepaniak
prof. dr hab. Konrad Wołowski
dr hab. Elżbieta Worobiec
dr hab. Grzegorz Worobiec
dr hab. Magdalena Żywiec, prof. IB PAN
 
Osoby spoza IB PAN
 
prof. dr hab. Adam Boratyński
prof. dr hab. Jan Holeksa
prof. dr hab. Henryk Klama
prof. dr hab. Martin Kukwa
dr hab. Marlena Lembicz, prof. UAM
dr hab. Mirosław Makohonienko, prof. UAM
prof. dr hab. Zbigniew Miszalski
dr hab. Piotr Mleczko
dr hab. Irena A. Pidek, prof. UMCS
prof. dr hab. Ireneusz Ślesak
dr hab. Marta Wrzosek
prof. dr hab. Bogdan Zemanek
 
Przedstawiciele pracowników naukowych IB PAN ze stopniem naukowym doktora
 
dr Beata Cykowska-Marzencka
dr Magdalena Owczarek-Kościelniak
 
 
Przedstawiciel doktorantów

mgr Paweł Czachura

 

Członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

 

prof. dr hab. Stefan Malepszy, członek rzeczywisty PAN
prof. dr hab. Kazimierz Strzałka, członek korespondent PAN
prof. dr hab. Katarzyna Turnau, członek korespondent PAN
 

Obsługa administracyjna i techniczna Rady

 

Irena Galiv
mgr inż. Wiktoria Maternowska

Rada Naukowa IB PAN kadencji 2019-2022

 

Przewodniczacy:

prof. dr hab. Bogdan Zemanek 

 

Zastępcy Przewodniczacego:

dr hab. Elżbieta Cieślak
prof. dr hab. Jan Holeksa
 

Sekretarz:

dr hab.  Magdalena Szczepaniak

 

Dyrektor Instytutu: 

prof. dr hab. Lucyna Śliwa

 

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych:

dr hab. Agnieszka Wacnik, prof. IB PAN

   

Przedstawiciele pracowników naukowych IB PAN:

dr hab. Elżbieta Cieślak
dr hab. Adam Flakus
dr hab. Paweł Kapusta
dr hab. Beata Krzewicka
dr hab. Aldona Mueller-Bieniek, prof. IB PAN
dr hab. Jolanta Piątek
dr hab. Marcin Piątek, prof. IB PAN         
dr hab. Beata Paszko
dr hab. Michał Ronikier, prof. IB PAN
dr hab. Renata Stachowicz-Rybka, prof. IB PAN
dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska
dr hab. Magdalena Szczepaniak
prof. dr hab. Konrad Wołowski
dr hab. Elżbieta Worobiec
dr hab. Grzegorz Worobiec
dr hab. Magdalena Żywiec, prof. IB PAN
 
Osoby spoza IB PAN
 
prof. dr hab. Adam Boratyński
prof. dr hab. Jan Holeksa
prof. dr hab. Henryk Klama
prof. dr hab. Martin Kukwa
dr hab. Marlena Lembicz, prof. UAM
dr hab. Mirosław Makohonienko, prof. UAM
prof. dr hab. Zbigniew Miszalski
dr hab. Piotr Mleczko
dr hab. Irena A. Pidek, prof. UMCS
prof. dr hab. Ireneusz Ślesak
dr hab. Marta Wrzosek
prof. dr hab. Bogdan Zemanek
 
Przedstawiciele pracowników naukowych IB PAN ze stopniem naukowym doktora
 
dr Beata Cykowska-Marzencka
dr Magdalena Owczarek-Kościelniak
 
Przedstawiciel doktorantów

mgr Paweł Czachura

 

Członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

 

prof. dr hab. Stefan Malepszy, członek rzeczywisty PAN
prof. dr hab. Kazimierz Strzałka, członek korespondent PAN
prof. dr hab. Katarzyna Turnau, członek korespondent PAN
 

Obsługa administracyjna i techniczna Rady

 

Irena Galiv
mgr inż. Wiktoria Maternowska
2020-01-24 10:35:03  Bogumiła Kurzydło

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Rada Naukowa IB PAN kadencji 2019-2022</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Przewodniczacy:</strong></span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Bogdan Zemanek&nbsp;</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Zastępcy Przewodniczacego:</strong></span></p> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Elżbieta Cieślak</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Jan Holeksa</span></div> <div> &nbsp;</div> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Sekretarz:</strong></span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. &nbsp;Magdalena Szczepaniak</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Dyrektor Instytutu:&nbsp;</strong></span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Lucyna Śliwa</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Zastępca Dyrektora ds. Naukowych:</strong></span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Agnieszka Wacnik, prof. IB PAN</span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">&nbsp; &nbsp; </span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Przedstawiciele pracownik&oacute;w naukowych IB PAN:</strong></span></p> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Elżbieta Cieślak</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Adam Flakus</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Paweł Kapusta</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Beata Krzewicka</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Aldona Mueller-Bieniek, prof. IB PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Jolanta Piątek</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Marcin Piątek, prof. IB PAN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Beata Paszko</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Michał Ronikier, prof. IB PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Renata Stachowicz-Rybka, prof. IB PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Magdalena Szczepaniak</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Konrad Wołowski</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Elżbieta Worobiec</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Grzegorz Worobiec</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Magdalena Żywiec, prof. IB PAN</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Osoby spoza IB PAN</strong></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Adam Boratyński</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Jan Holeksa</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Henryk Klama</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Martin Kukwa</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Marlena Lembicz, prof. UAM</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Mirosław Makohonienko, prof. UAM</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Zbigniew Miszalski</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Piotr Mleczko</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Irena A. Pidek, prof. UMCS</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Ireneusz Ślesak</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Marta Wrzosek</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Bogdan Zemanek</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Przedstawiciele pracownik&oacute;w naukowych IB PAN ze stopniem naukowym doktora</strong></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr Beata Cykowska-Marzencka</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr Magdalena Owczarek-Kościelniak</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Przedstawiciel doktorant&oacute;w</strong></span></div> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">mgr Paweł Czachura</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Stefan Malepszy, członek rzeczywisty PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Kazimierz Strzałka, członek korespondent PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Katarzyna Turnau, członek korespondent PAN</span></div> <div> &nbsp;</div> <div align="center"> <hr align="center" noshade="noshade" size="2" width="100%" /> </div> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Obsługa administracyjna i techniczna Rady</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Irena Galiv</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">mgr inż. Wiktoria Maternowska</span></div> ' na '<p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Rada Naukowa IB PAN kadencji 2019-2022</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Przewodniczacy:</strong></span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Bogdan Zemanek&nbsp;</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Zastępcy Przewodniczacego:</strong></span></p> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Elżbieta Cieślak</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Jan Holeksa</span></div> <div> &nbsp;</div> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Sekretarz:</strong></span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. &nbsp;Magdalena Szczepaniak</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Dyrektor Instytutu:&nbsp;</strong></span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Lucyna Śliwa</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Zastępca Dyrektora ds. Naukowych:</strong></span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Agnieszka Wacnik, prof. IB PAN</span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">&nbsp; &nbsp; </span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Przedstawiciele pracownik&oacute;w naukowych IB PAN:</strong></span></p> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Elżbieta Cieślak</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Adam Flakus</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Paweł Kapusta</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Beata Krzewicka</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Aldona Mueller-Bieniek, prof. IB PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Jolanta Piątek</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Marcin Piątek, prof. IB PAN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Beata Paszko</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Michał Ronikier, prof. IB PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Renata Stachowicz-Rybka, prof. IB PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Magdalena Szczepaniak</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Konrad Wołowski</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Elżbieta Worobiec</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Grzegorz Worobiec</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Magdalena Żywiec, prof. IB PAN</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Osoby spoza IB PAN</strong></span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Adam Boratyński</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Jan Holeksa</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Henryk Klama</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Martin Kukwa</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Marlena Lembicz, prof. UAM</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Mirosław Makohonienko, prof. UAM</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Zbigniew Miszalski</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Piotr Mleczko</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Irena A. Pidek, prof. UMCS</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Ireneusz Ślesak</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Marta Wrzosek</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Bogdan Zemanek</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Przedstawiciele pracownik&oacute;w naukowych IB PAN ze stopniem naukowym doktora</strong></span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr Beata Cykowska-Marzencka</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr Magdalena Owczarek-Kościelniak</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Przedstawiciel doktorant&oacute;w</strong></span></div> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">mgr Paweł Czachura</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN</strong></span></p> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Stefan Malepszy, członek rzeczywisty PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Kazimierz Strzałka, członek korespondent PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Katarzyna Turnau, członek korespondent PAN</span></div> <div> &nbsp;</div> <div align="center"> <hr align="center" noshade="noshade" size="2" width="100%" /> </div> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Obsługa administracyjna i techniczna Rady</strong></span></p> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Irena Galiv</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">mgr inż. Wiktoria Maternowska</span></div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Rada Naukowa IB PAN kadencji 2019-2022

 

Przewodniczacy:

prof. dr hab. Bogdan Zemanek 

 

Zastępcy Przewodniczacego:

dr hab. Elżbieta Cieślak
prof. dr hab. Jan Holeksa
 

Sekretarz:

dr hab.  Magdalena Szczepaniak

 

Dyrektor Instytutu: 

prof. dr hab. Lucyna Śliwa

 

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych:

dr hab. Agnieszka Wacnik, prof. IB PAN

   

Przedstawiciele pracowników naukowych IB PAN:

dr hab. Elżbieta Cieślak
dr hab. Adam Flakus
dr hab. Paweł Kapusta
dr hab. Beata Krzewicka
dr hab. Aldona Mueller-Bieniek, prof. IB PAN
dr hab. Jolanta Piątek
dr hab. Marcin Piątek, prof. IB PAN         
dr hab. Beata Paszko
dr hab. Michał Ronikier, prof. IB PAN
dr hab. Renata Stachowicz-Rybka, prof. IB PAN
dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska
dr hab. Magdalena Szczepaniak
prof. dr hab. Konrad Wołowski
dr hab. Elżbieta Worobiec
dr hab. Grzegorz Worobiec
dr hab. Magdalena Żywiec, prof. IB PAN
 
Osoby spoza IB PAN
 
prof. dr hab. Adam Boratyński
prof. dr hab. Jan Holeksa
prof. dr hab. Henryk Klama
prof. dr hab. Martin Kukwa
dr hab. Marlena Lembicz, prof. UAM
dr hab. Mirosław Makohonienko, prof. UAM
prof. dr hab. Zbigniew Miszalski
dr hab. Piotr Mleczko
dr hab. Irena A. Pidek, prof. UMCS
prof. dr hab. Ireneusz Ślesak
dr hab. Marta Wrzosek
prof. dr hab. Bogdan Zemanek
 
Przedstawiciele pracowników naukowych IB PAN ze stopniem naukowym doktora
 
dr Beata Cykowska-Marzencka
dr Magdalena Owczarek-Kościelniak
 
Przedstawiciel doktorantów

mgr Paweł Czachura

 

Członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

 

prof. dr hab. Stefan Malepszy, członek rzeczywisty PAN
prof. dr hab. Kazimierz Strzałka, członek korespondent PAN
prof. dr hab. Katarzyna Turnau, członek korespondent PAN
 

Obsługa administracyjna i techniczna Rady

 

Irena Galiv
mgr inż. Wiktoria Maternowska

Rada Naukowa IB PAN kadencji 2019-2022

 

Przewodniczacy:

prof. dr hab. Bogdan Zemanek 

 

Zastępcy Przewodniczacego:

dr hab. Elżbieta Cieślak
prof. dr hab. Jan Holeksa
 

Sekretarz:

dr hab.  Magdalena Szczepaniak

 

Dyrektor Instytutu: 

prof. dr hab. Lucyna Śliwa

 

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych:

dr hab. Agnieszka Wacnik, prof. IB PAN

   

Przedstawiciele pracowników naukowych IB PAN:

dr hab. Elżbieta Cieślak
dr hab. Adam Flakus
dr hab. Paweł Kapusta
dr hab. Beata Krzewicka
dr hab. Aldona Mueller-Bieniek, prof. IB PAN
dr hab. Jolanta Piątek
dr hab. Marcin Piątek, prof. IB PAN         
dr hab. Beata Paszko
dr hab. Michał Ronikier, prof. IB PAN
dr hab. Renata Stachowicz-Rybka, prof. IB PAN
dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska
dr hab. Magdalena Szczepaniak
prof. dr hab. Konrad Wołowski
dr hab. Elżbieta Worobiec
dr hab. Grzegorz Worobiec
dr hab. Magdalena Żywiec, prof. IB PAN
 
Osoby spoza IB PAN
prof. dr hab. Adam Boratyński
prof. dr hab. Jan Holeksa
prof. dr hab. Henryk Klama
prof. dr hab. Martin Kukwa
dr hab. Marlena Lembicz, prof. UAM
dr hab. Mirosław Makohonienko, prof. UAM
prof. dr hab. Zbigniew Miszalski
dr hab. Piotr Mleczko
dr hab. Irena A. Pidek, prof. UMCS
prof. dr hab. Ireneusz Ślesak
dr hab. Marta Wrzosek
prof. dr hab. Bogdan Zemanek
 
Przedstawiciele pracowników naukowych IB PAN ze stopniem naukowym doktora
dr Beata Cykowska-Marzencka
dr Magdalena Owczarek-Kościelniak
 
Przedstawiciel doktorantów

mgr Paweł Czachura

 

Członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

prof. dr hab. Stefan Malepszy, członek rzeczywisty PAN
prof. dr hab. Kazimierz Strzałka, członek korespondent PAN
prof. dr hab. Katarzyna Turnau, członek korespondent PAN
 

Obsługa administracyjna i techniczna Rady

Irena Galiv
mgr inż. Wiktoria Maternowska
2020-01-24 10:36:27  Bogumiła Kurzydło

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Rada Naukowa IB PAN kadencji 2019-2022</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Przewodniczacy:</strong></span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Bogdan Zemanek&nbsp;</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Zastępcy Przewodniczacego:</strong></span></p> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Elżbieta Cieślak</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Jan Holeksa</span></div> <div> &nbsp;</div> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Sekretarz:</strong></span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. &nbsp;Magdalena Szczepaniak</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Dyrektor Instytutu:&nbsp;</strong></span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Lucyna Śliwa</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Zastępca Dyrektora ds. Naukowych:</strong></span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Agnieszka Wacnik, prof. IB PAN</span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">&nbsp; &nbsp; </span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Przedstawiciele pracownik&oacute;w naukowych IB PAN:</strong></span></p> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Elżbieta Cieślak</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Adam Flakus</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Paweł Kapusta</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Beata Krzewicka</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Aldona Mueller-Bieniek, prof. IB PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Jolanta Piątek</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Marcin Piątek, prof. IB PAN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Beata Paszko</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Michał Ronikier, prof. IB PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Renata Stachowicz-Rybka, prof. IB PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Magdalena Szczepaniak</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Konrad Wołowski</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Elżbieta Worobiec</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Grzegorz Worobiec</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Magdalena Żywiec, prof. IB PAN</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Osoby spoza IB PAN</strong></span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Adam Boratyński</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Jan Holeksa</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Henryk Klama</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Martin Kukwa</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Marlena Lembicz, prof. UAM</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Mirosław Makohonienko, prof. UAM</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Zbigniew Miszalski</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Piotr Mleczko</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Irena A. Pidek, prof. UMCS</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Ireneusz Ślesak</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Marta Wrzosek</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Bogdan Zemanek</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Przedstawiciele pracownik&oacute;w naukowych IB PAN ze stopniem naukowym doktora</strong></span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr Beata Cykowska-Marzencka</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr Magdalena Owczarek-Kościelniak</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Przedstawiciel doktorant&oacute;w</strong></span></div> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">mgr Paweł Czachura</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN</strong></span></p> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Stefan Malepszy, członek rzeczywisty PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Kazimierz Strzałka, członek korespondent PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Katarzyna Turnau, członek korespondent PAN</span></div> <div> &nbsp;</div> <div align="center"> <hr align="center" noshade="noshade" size="2" width="100%" /> </div> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Obsługa administracyjna i techniczna Rady</strong></span></p> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Irena Galiv</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">mgr inż. Wiktoria Maternowska</span></div> ' na '<p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Rada Naukowa IB PAN kadencji 2019-2022</strong></span></p> <hr /> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Przewodniczacy:</strong></span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Bogdan Zemanek&nbsp;</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Zastępcy Przewodniczacego:</strong></span></p> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Elżbieta Cieślak</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Jan Holeksa</span></div> <div> &nbsp;</div> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Sekretarz:</strong></span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. &nbsp;Magdalena Szczepaniak</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Dyrektor Instytutu:&nbsp;</strong></span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Lucyna Śliwa</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Zastępca Dyrektora ds. Naukowych:</strong></span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Agnieszka Wacnik, prof. IB PAN</span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">&nbsp; &nbsp; </span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Przedstawiciele pracownik&oacute;w naukowych IB PAN:</strong></span></p> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Elżbieta Cieślak</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Adam Flakus</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Paweł Kapusta</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Beata Krzewicka</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Aldona Mueller-Bieniek, prof. IB PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Jolanta Piątek</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Marcin Piątek, prof. IB PAN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Beata Paszko</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Michał Ronikier, prof. IB PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Renata Stachowicz-Rybka, prof. IB PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Magdalena Szczepaniak</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Konrad Wołowski</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Elżbieta Worobiec</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Grzegorz Worobiec</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Magdalena Żywiec, prof. IB PAN</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Osoby spoza IB PAN</strong></span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Adam Boratyński</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Jan Holeksa</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Henryk Klama</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Martin Kukwa</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Marlena Lembicz, prof. UAM</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Mirosław Makohonienko, prof. UAM</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Zbigniew Miszalski</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Piotr Mleczko</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Irena A. Pidek, prof. UMCS</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Ireneusz Ślesak</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Marta Wrzosek</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Bogdan Zemanek</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Przedstawiciele pracownik&oacute;w naukowych IB PAN ze stopniem naukowym doktora</strong></span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr Beata Cykowska-Marzencka</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr Magdalena Owczarek-Kościelniak</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Przedstawiciel doktorant&oacute;w</strong></span></div> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">mgr Paweł Czachura</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN</strong></span></p> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Stefan Malepszy, członek rzeczywisty PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Kazimierz Strzałka, członek korespondent PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Katarzyna Turnau, członek korespondent PAN</span></div> <div> &nbsp;</div> <div align="center"> &nbsp;</div> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Rada Naukowa IB PAN kadencji 2019-2022

 

Przewodniczacy:

prof. dr hab. Bogdan Zemanek 

 

Zastępcy Przewodniczacego:

dr hab. Elżbieta Cieślak
prof. dr hab. Jan Holeksa
 

Sekretarz:

dr hab.  Magdalena Szczepaniak

 

Dyrektor Instytutu: 

prof. dr hab. Lucyna Śliwa

 

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych:

dr hab. Agnieszka Wacnik, prof. IB PAN

   

Przedstawiciele pracowników naukowych IB PAN:

dr hab. Elżbieta Cieślak
dr hab. Adam Flakus
dr hab. Paweł Kapusta
dr hab. Beata Krzewicka
dr hab. Aldona Mueller-Bieniek, prof. IB PAN
dr hab. Jolanta Piątek
dr hab. Marcin Piątek, prof. IB PAN         
dr hab. Beata Paszko
dr hab. Michał Ronikier, prof. IB PAN
dr hab. Renata Stachowicz-Rybka, prof. IB PAN
dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska
dr hab. Magdalena Szczepaniak
prof. dr hab. Konrad Wołowski
dr hab. Elżbieta Worobiec
dr hab. Grzegorz Worobiec
dr hab. Magdalena Żywiec, prof. IB PAN
 
Osoby spoza IB PAN
prof. dr hab. Adam Boratyński
prof. dr hab. Jan Holeksa
prof. dr hab. Henryk Klama
prof. dr hab. Martin Kukwa
dr hab. Marlena Lembicz, prof. UAM
dr hab. Mirosław Makohonienko, prof. UAM
prof. dr hab. Zbigniew Miszalski
dr hab. Piotr Mleczko
dr hab. Irena A. Pidek, prof. UMCS
prof. dr hab. Ireneusz Ślesak
dr hab. Marta Wrzosek
prof. dr hab. Bogdan Zemanek
 
Przedstawiciele pracowników naukowych IB PAN ze stopniem naukowym doktora
dr Beata Cykowska-Marzencka
dr Magdalena Owczarek-Kościelniak
 
Przedstawiciel doktorantów

mgr Paweł Czachura

 

Członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

prof. dr hab. Stefan Malepszy, członek rzeczywisty PAN
prof. dr hab. Kazimierz Strzałka, członek korespondent PAN
prof. dr hab. Katarzyna Turnau, członek korespondent PAN
 

Obsługa administracyjna i techniczna Rady

Irena Galiv
mgr inż. Wiktoria Maternowska

Rada Naukowa IB PAN kadencji 2019-2022


Przewodniczacy:

prof. dr hab. Bogdan Zemanek 

 

Zastępcy Przewodniczacego:

dr hab. Elżbieta Cieślak
prof. dr hab. Jan Holeksa
 

Sekretarz:

dr hab.  Magdalena Szczepaniak

 

Dyrektor Instytutu: 

prof. dr hab. Lucyna Śliwa

 

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych:

dr hab. Agnieszka Wacnik, prof. IB PAN

   

Przedstawiciele pracowników naukowych IB PAN:

dr hab. Elżbieta Cieślak
dr hab. Adam Flakus
dr hab. Paweł Kapusta
dr hab. Beata Krzewicka
dr hab. Aldona Mueller-Bieniek, prof. IB PAN
dr hab. Jolanta Piątek
dr hab. Marcin Piątek, prof. IB PAN         
dr hab. Beata Paszko
dr hab. Michał Ronikier, prof. IB PAN
dr hab. Renata Stachowicz-Rybka, prof. IB PAN
dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska
dr hab. Magdalena Szczepaniak
prof. dr hab. Konrad Wołowski
dr hab. Elżbieta Worobiec
dr hab. Grzegorz Worobiec
dr hab. Magdalena Żywiec, prof. IB PAN
 
Osoby spoza IB PAN
prof. dr hab. Adam Boratyński
prof. dr hab. Jan Holeksa
prof. dr hab. Henryk Klama
prof. dr hab. Martin Kukwa
dr hab. Marlena Lembicz, prof. UAM
dr hab. Mirosław Makohonienko, prof. UAM
prof. dr hab. Zbigniew Miszalski
dr hab. Piotr Mleczko
dr hab. Irena A. Pidek, prof. UMCS
prof. dr hab. Ireneusz Ślesak
dr hab. Marta Wrzosek
prof. dr hab. Bogdan Zemanek
 
Przedstawiciele pracowników naukowych IB PAN ze stopniem naukowym doktora
dr Beata Cykowska-Marzencka
dr Magdalena Owczarek-Kościelniak
 
Przedstawiciel doktorantów

mgr Paweł Czachura

 

Członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

prof. dr hab. Stefan Malepszy, członek rzeczywisty PAN
prof. dr hab. Kazimierz Strzałka, członek korespondent PAN
prof. dr hab. Katarzyna Turnau, członek korespondent PAN
 
 

 

2020-01-30 12:57:06  Bogumiła Kurzydło

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Rada Naukowa IB PAN kadencji 2019-2022</strong></span></p> <hr /> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Przewodniczacy:</strong></span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Bogdan Zemanek&nbsp;</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Zastępcy Przewodniczacego:</strong></span></p> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Elżbieta Cieślak</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Jan Holeksa</span></div> <div> &nbsp;</div> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Sekretarz:</strong></span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. &nbsp;Magdalena Szczepaniak</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Dyrektor Instytutu:&nbsp;</strong></span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Lucyna Śliwa</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Zastępca Dyrektora ds. Naukowych:</strong></span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Agnieszka Wacnik, prof. IB PAN</span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">&nbsp; &nbsp; </span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Przedstawiciele pracownik&oacute;w naukowych IB PAN:</strong></span></p> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Elżbieta Cieślak</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Adam Flakus</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Paweł Kapusta</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Beata Krzewicka</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Aldona Mueller-Bieniek, prof. IB PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Jolanta Piątek</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Marcin Piątek, prof. IB PAN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Beata Paszko</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Michał Ronikier, prof. IB PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Renata Stachowicz-Rybka, prof. IB PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Magdalena Szczepaniak</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Konrad Wołowski</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Elżbieta Worobiec</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Grzegorz Worobiec</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Magdalena Żywiec, prof. IB PAN</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Osoby spoza IB PAN</strong></span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Adam Boratyński</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Jan Holeksa</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Henryk Klama</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Martin Kukwa</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Marlena Lembicz, prof. UAM</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Mirosław Makohonienko, prof. UAM</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Zbigniew Miszalski</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Piotr Mleczko</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Irena A. Pidek, prof. UMCS</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Ireneusz Ślesak</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Marta Wrzosek</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Bogdan Zemanek</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Przedstawiciele pracownik&oacute;w naukowych IB PAN ze stopniem naukowym doktora</strong></span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr Beata Cykowska-Marzencka</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr Magdalena Owczarek-Kościelniak</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Przedstawiciel doktorant&oacute;w</strong></span></div> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">mgr Paweł Czachura</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN</strong></span></p> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Stefan Malepszy, członek rzeczywisty PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Kazimierz Strzałka, członek korespondent PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Katarzyna Turnau, członek korespondent PAN</span></div> <div> &nbsp;</div> <div align="center"> &nbsp;</div> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Rada Naukowa IB PAN kadencji 2019-2022</strong></span></p> <hr /> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Przewodniczący:</strong></span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Bogdan Zemanek&nbsp;</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Zastępcy Przewodniczącego:</strong></span></p> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Elżbieta Cieślak</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Jan Holeksa</span></div> <div> &nbsp;</div> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Sekretarz:</strong></span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. &nbsp;Magdalena Szczepaniak</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Dyrektor Instytutu:&nbsp;</strong></span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Lucyna Śliwa</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Zastępca Dyrektora ds. Naukowych:</strong></span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Agnieszka Wacnik, prof. IB PAN</span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">&nbsp; &nbsp; </span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Przedstawiciele pracownik&oacute;w naukowych IB PAN:</strong></span></p> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Elżbieta Cieślak</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Adam Flakus</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Paweł Kapusta</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Beata Krzewicka</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Aldona Mueller-Bieniek, prof. IB PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Jolanta Piątek</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Marcin Piątek, prof. IB PAN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Beata Paszko</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Michał Ronikier, prof. IB PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Renata Stachowicz-Rybka, prof. IB PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Magdalena Szczepaniak</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Konrad Wołowski</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Elżbieta Worobiec</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Grzegorz Worobiec</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Magdalena Żywiec, prof. IB PAN</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Osoby spoza IB PAN</strong></span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Adam Boratyński</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Jan Holeksa</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Henryk Klama</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Martin Kukwa</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Marlena Lembicz, prof. UAM</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Mirosław Makohonienko, prof. UAM</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Zbigniew Miszalski</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Piotr Mleczko</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Irena A. Pidek, prof. UMCS</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Ireneusz Ślesak</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr hab. Marta Wrzosek</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Bogdan Zemanek</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Przedstawiciele pracownik&oacute;w naukowych IB PAN ze stopniem naukowym doktora</strong></span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr Beata Cykowska-Marzencka</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dr Magdalena Owczarek-Kościelniak</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Przedstawiciel doktorant&oacute;w</strong></span></div> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">mgr Paweł Czachura</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN</strong></span></p> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Stefan Malepszy, członek rzeczywisty PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Kazimierz Strzałka, członek korespondent PAN</span></div> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prof. dr hab. Katarzyna Turnau, członek korespondent PAN</span></div> <div> &nbsp;</div> <div align="center"> &nbsp;</div> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Rada Naukowa IB PAN kadencji 2019-2022


Przewodniczacy:

prof. dr hab. Bogdan Zemanek 

 

Zastępcy Przewodniczacego:

dr hab. Elżbieta Cieślak
prof. dr hab. Jan Holeksa
 

Sekretarz:

dr hab.  Magdalena Szczepaniak

 

Dyrektor Instytutu: 

prof. dr hab. Lucyna Śliwa

 

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych:

dr hab. Agnieszka Wacnik, prof. IB PAN

   

Przedstawiciele pracowników naukowych IB PAN:

dr hab. Elżbieta Cieślak
dr hab. Adam Flakus
dr hab. Paweł Kapusta
dr hab. Beata Krzewicka
dr hab. Aldona Mueller-Bieniek, prof. IB PAN
dr hab. Jolanta Piątek
dr hab. Marcin Piątek, prof. IB PAN         
dr hab. Beata Paszko
dr hab. Michał Ronikier, prof. IB PAN
dr hab. Renata Stachowicz-Rybka, prof. IB PAN
dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska
dr hab. Magdalena Szczepaniak
prof. dr hab. Konrad Wołowski
dr hab. Elżbieta Worobiec
dr hab. Grzegorz Worobiec
dr hab. Magdalena Żywiec, prof. IB PAN
 
Osoby spoza IB PAN
prof. dr hab. Adam Boratyński
prof. dr hab. Jan Holeksa
prof. dr hab. Henryk Klama
prof. dr hab. Martin Kukwa
dr hab. Marlena Lembicz, prof. UAM
dr hab. Mirosław Makohonienko, prof. UAM
prof. dr hab. Zbigniew Miszalski
dr hab. Piotr Mleczko
dr hab. Irena A. Pidek, prof. UMCS
prof. dr hab. Ireneusz Ślesak
dr hab. Marta Wrzosek
prof. dr hab. Bogdan Zemanek
 
Przedstawiciele pracowników naukowych IB PAN ze stopniem naukowym doktora
dr Beata Cykowska-Marzencka
dr Magdalena Owczarek-Kościelniak
 
Przedstawiciel doktorantów

mgr Paweł Czachura

 

Członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

prof. dr hab. Stefan Malepszy, członek rzeczywisty PAN
prof. dr hab. Kazimierz Strzałka, członek korespondent PAN
prof. dr hab. Katarzyna Turnau, członek korespondent PAN
 
 

 

Rada Naukowa IB PAN kadencji 2019-2022


Przewodniczący:

prof. dr hab. Bogdan Zemanek 

 

Zastępcy Przewodniczącego:

dr hab. Elżbieta Cieślak
prof. dr hab. Jan Holeksa
 

Sekretarz:

dr hab.  Magdalena Szczepaniak

 

Dyrektor Instytutu: 

prof. dr hab. Lucyna Śliwa

 

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych:

dr hab. Agnieszka Wacnik, prof. IB PAN

   

Przedstawiciele pracowników naukowych IB PAN:

dr hab. Elżbieta Cieślak
dr hab. Adam Flakus
dr hab. Paweł Kapusta
dr hab. Beata Krzewicka
dr hab. Aldona Mueller-Bieniek, prof. IB PAN
dr hab. Jolanta Piątek
dr hab. Marcin Piątek, prof. IB PAN         
dr hab. Beata Paszko
dr hab. Michał Ronikier, prof. IB PAN
dr hab. Renata Stachowicz-Rybka, prof. IB PAN
dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska
dr hab. Magdalena Szczepaniak
prof. dr hab. Konrad Wołowski
dr hab. Elżbieta Worobiec
dr hab. Grzegorz Worobiec
dr hab. Magdalena Żywiec, prof. IB PAN
 
Osoby spoza IB PAN
prof. dr hab. Adam Boratyński
prof. dr hab. Jan Holeksa
prof. dr hab. Henryk Klama
prof. dr hab. Martin Kukwa
dr hab. Marlena Lembicz, prof. UAM
dr hab. Mirosław Makohonienko, prof. UAM
prof. dr hab. Zbigniew Miszalski
dr hab. Piotr Mleczko
dr hab. Irena A. Pidek, prof. UMCS
prof. dr hab. Ireneusz Ślesak
dr hab. Marta Wrzosek
prof. dr hab. Bogdan Zemanek
 
Przedstawiciele pracowników naukowych IB PAN ze stopniem naukowym doktora
dr Beata Cykowska-Marzencka
dr Magdalena Owczarek-Kościelniak
 
Przedstawiciel doktorantów

mgr Paweł Czachura

 

Członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

prof. dr hab. Stefan Malepszy, członek rzeczywisty PAN
prof. dr hab. Kazimierz Strzałka, członek korespondent PAN
prof. dr hab. Katarzyna Turnau, członek korespondent PAN
 
 

 

2020-01-24 10:29:28  Bogumiła Kurzydło

Utworzono artykuł 293688 o nazwie 'Skład Rady Naukowej'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste293688
user_idpuste1324746
resource_idpuste1362
namepusteSkład Rady Naukowej
category_idpuste49358
language_idpuste1
shortpusteSkład
fullpuste

Rada Naukowa IB PAN kadencji 2019-2022

Przewodniczacy:

prof. dr hab. Bogdan Zemanek 

Zastępcy Przewodniczacego:

dr hab. Elżbieta Cieślak
prof. dr hab. Jan Holeksa

Sekretarz:

dr hab.  Magdalena Szczepaniak

Dyrektor Instytutu: 

prof. dr hab. Lucyna Śliwa

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych:

dr hab. Agnieszka Wacnik, prof. IB PAN     

Przedstawiciele pracowników naukowych IB PAN:

dr hab. Elżbieta Cieślak
dr hab. Adam Flakus
dr hab. Paweł Kapusta
dr hab. Beata Krzewicka
dr hab. Aldona Mueller-Bieniek, prof. IB PAN
dr hab. Jolanta Piątek
dr hab. Marcin Piątek, prof. IB PAN         
dr hab. Beata Paszko
dr hab. Michał Ronikier, prof. IB PAN
dr hab. Renata Stachowicz-Rybka, prof. IB PAN
dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska
dr hab. Magdalena Szczepaniak
prof. dr hab. Konrad Wołowski
dr hab. Elżbieta Worobiec
dr hab. Grzegorz Worobiec
dr hab. Magdalena Żywiec, prof. IB PAN
 
Osoby spoza IB PAN
 
prof. dr hab. Adam Boratyński
prof. dr hab. Jan Holeksa
prof. dr hab. Henryk Klama
prof. dr hab. Martin Kukwa
dr hab. Marlena Lembicz, prof. UAM
dr hab. Mirosław Makohonienko, prof. UAM
prof. dr hab. Zbigniew Miszalski
dr hab. Piotr Mleczko
dr hab. Irena A. Pidek, prof. UMCS
prof. dr hab. Ireneusz Ślesak
dr hab. Marta Wrzosek
prof. dr hab. Bogdan Zemanek
 
Przedstawiciele pracowników naukowych IB PAN ze stopniem naukowym doktora
 
dr Beata Cykowska-Marzencka
dr Magdalena Owczarek-Kościelniak
 
Przedstawiciel doktorantów

mgr Paweł Czachura

Członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

prof. dr hab. Stefan Malepszy, członek rzeczywisty PAN
prof. dr hab. Kazimierz Strzałka, członek korespondent PAN
prof. dr hab. Katarzyna Turnau, członek korespondent PAN

Obsługa administracyjna i techniczna Rady

Irena Galiv
mgr inż. Wiktoria Maternowska
publishfrompuste2020-01-24 00:00:00
_activepuste1
slugpustesklad_rady

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się